100 staletých mostů.

Vlček, Petr
Vydání první. Informační centrum ČKAIT s.r.o, 2015. 210 stran