100 rokov výroby portlandského cementu na Slovensku a 30 rokov výrobného odboru cementárne a vápenky Trenčín.

ed. Kortman, Bohuslav
Osveta, 1989. 1 sv. (nestr.)