100 rokov poľnohospodárskeho školstva v Rimavskej Sobote : zborník.

Lobotka, Alfonz
Inšt. výchovy a vzdelávania min. poľnohospodárstva a výživy SSR, 1984. 299 s.