100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Milan Kráľ
Perfekt, . 120