100 let železnice Olomouc-Praha a město Ústí nad Orlicí : historický nástin dopravy osob a zboží od dob nejstarších a vývoj železnic v Ústí nad Orlicí.

Nygrín, Jindřich
Musejní a letopisecká komise města Ústí n. Orl, 1945. 32 s., [6] s. obr. příl