100× kondiční posilování : v otázkách a odpovědích.

Rudzinskyj, Ivan
1. vyd. Mladá fronta, 1987. 160 s., příl