100 kapitolek z dějin Svaté hory, mariánského poutního místa u Přibramě.

Holas, František X
Redemptoristé na Svaté hoře, 1929. 72 s.