100 a 1 sýrových jídel.

Studená, Marie; il. Bočanová, Daniela
2. vyd. Merkur, 1992. 59 s.