100 a 1 domácích polévek.

Štěpánková, Soňa
2., přeprac. a dopln. vyd. Merkur, 1976. 72, [2] s.