100 a 1 chutných salátů.

Pinková, Alice
2., přeprac. vyd. Merkur, 1993. 112 s.