10 years of euro: success?.

ed. Rozmahel, Petr; ed. Lacina, Lubor; ed. Rusek, Antonin
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, . 318 s.