10. světový odborový sjezd Havana 1982 : odborářskou solidaritou za posílení úlohy Světové odborové federace, za jednotu mezinárodního odborového hnutí, za pokrok a mír na celém světě!.

1. vyd. Práce, 1982. 46 s.