10. sjezd Komunistické strany Československa : Zpráva Ústředního výboru Komunistické strany Československa 10. sjezdu KSČ a další úkoly strany : Referát Antonína Novotného, přednesený dne 11. června 1954.

Novotný, Antonín; Široký, Viliam
ÚV KSČ, . 119, [1] s.