10 rokov Výcvikového strediska pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave.

Výcvikové stredisko pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 1974. 85 s.