10 let státní měšťanské školy v Brodku u Konice.

Smékal, Hynek
Národní jednota, 1933. 52 s.