10 let diktatury proletariátu : 1917-1927.

ed. Mach, Jiří
Komunistické knihkupectví a nakladatelství, 1927. 445 s., 1 list