10 kapitol k základním znalostem pionýrského vedoucího : [sborník].

Weigel, Jaroslav
ÚV ČSM, 1957. 223, [1] s.