10. jubilejní Loutkářská Chrudim : Celost. přehlídka amatérských loutkářských souborů lid. umělecké tvořivosti se zahr. účastí a ústř. kolo S[vazu] t[vořivosti] m[ládeže] : Chrudim, 1.-9. července 1961 : Přehl. představení.

Osvětový dům, 1961. 30, [1] s.