1. wsseobecný sjezd důwěrníkůw wssech jednot katolických na Morawě, w Brně dne 22., 23. a 24. září, 1851.

Ústřední jednota katolická, 1851. 24, 62 s.