1. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO : Ostrava, Nová aula VŠB-TUO, 12. prosince 2012.

1. vyd. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. 1 CD-ROM