1. lékařská fakulta UK v běhu času.

Zima, Tomáš; Bartůněk, Petr
Galén, 2011. 245 s.