1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky : (srpen-listopad 1944).

Přikryl, Josef
Vyd. 1. Profil, 1976. 302 s., 80 foto příl