1. celostátní sjezd vyšších škol lidových v Plzni ve dnech 1. - 3. listopadu 1929 : Sjezdové referáty.

Lidová univ. Husova, . 101 s.