Můj antikvariát

vyhledávání v českých antikvariátech

Úvod do fyzikální chemie : učebnice pro přírodověd. fakulty universit a pomůcka pro posl. odb. škol a kursů i vys. škol oborů techn., zdravot. a pedagog.

Brdička, Rudolf; Schütz, Alexander; Kalousek, Mirko
2., dopl. a přeprac. vyd. SNTL, 1972. 493 s.
Edice: Řada chemické literatury