Můj antikvariát

vyhledávání v českých antikvariátech

Sborník příspěvků k problematice sídel a zaniklých středověkých osad a plužin.

ed. Boháč, Zdeněk
Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1986. 412 s.
  1. Historická geografie, Sborník příspěvků k problematice sídel a zaniklých středověkých osad a plužin 25/1986
    - 1986 - 420 str.
    Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1986
    OBSAH: Z. BOHÁČ: Geneze sídla a plužiny jako pramen k dějinám osídlení; V. NAVRÁTIL: Uspořádání sídla a plužiny - pramen k dějinám osídlení úzce vymezeného regionu; O. TABÁŠEK: O vytyčení plužin na hukvaldském panství; E. ČERNÝ: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny na Drahanské vrchovině ve vztahu k nynějším silnicím a polním a lesním cestám; F. KOŠINA: Původní půdorysy osad na Benešovsku a jejich srovnání s půdorysy zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině; J. ŠROT: K lokalizaci zaniklých středověkých osad na Prostějovsku; J. PIŠTĚLÁK: Zaniklé středověké osady v katastrálním území Kladky; V. NAVRÁTIL: K povrchovému průzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin na jihozápadní Moravě; E. ČERNÝ: Antropomorfní útvary neznámého původu a účelu zjištěné při povrchovém průzkumu na Drahanské vrchovině; L. OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ: Pomístní jména jakožto důležitý faktor při určování a lokalizaci zaniklých osad; Z. BOHÁČ: K problematice a terminologii pustnutí a zanikání sídel v písemných pramenech vrcholného a pozdního středověku; P.ROŽMBERSKÝ: Zaniklá středověká vesnická sídla na Klatovsku; F. GABRIEL-J. PANÁČEK: Příspěvek k dějinám vesnického osídlení okresu Česká Lípa;Q. KASTNER: K počátkům tzv. Nového Města Roudnického; P. R. POKORNÝ: K nejstaršímu dokladu obce Dušejova
    1. podzemní antikvariát (Praha 1) - 150 Kč