Můj antikvariát

vyhledávání v českých antikvariátech

Obrázková príloha k učebnici dejepisu Československé dejiny pre 2. a 3. ročník strednej všeobecnovzdelávacej školy a pre 2. roč. strednej odbornej školy.

Husa, Václav; Kropilák, Miroslav
Slov. pedagog. nakl, 1966. 1 sv. (nestr.)