Můj antikvariát

vyhledávání v českých antikvariátech

Krvavý básnik Nero.

Kosztolányi, Dezső
Bibliotheka, 1935. 226 s.
Edice: Žatva. Séria 2 ; sv. 16
  1. KRVAVÝ BÁSNÍK NERO - Dezsö Kosztolányi

    vazba tvrdá celoplátěná, zachovalé 226 stran, překlad - Alžběta Göllnerová ve slovenštině Císař Nero vládl v letech 54-68 n. 1. Jeho jméno je spojeno s představou zvráceného a ukrutného muže. Ovšem uplatnit tyto povahové vlastnosti v tak velké míře mu umožnily především dvorské poměry. Nero sám mohl zůstat jen chorobným ctižádostivcem a diletantem v umění, kdyby jeho velikášství nebylo živeno intrikami okolí. Jako sedmnáctiletý se dostává na trůn díky své ctižádostivé matce Agrippině, která ho oženila s dědičkou trůnu Octavií a odsunula Britannica, syna císaře Claudia. Nero vládne zpočátku rozumně. Zásluhu na tom mají jeho dva rádci — filozof Seneca a Afranius Burrus. Postupně Nero začíná toužit po uměleckém úspěchu a slávě, věnuje se jenom umění a zanedbává panovnické povinnosti. Oba rádcové na to upozorňují panovačnou Agrippinu. Ta začíná připomínat Britannicovy nároky na trůn. Žárlící Nero svého nevlastního bratra při hostině otráví. Tato první násilná smrt ho zbavuje všech zábran. Následují další vraždy — příbuzných i cizích osob. Odpor lidu roste, roku 68 se proti němu vzbouří praetoriáni, Nero prchne z Říma a spáchá sebevraždu.Román Dezsö Kosztolányiho není historickým románem v pravém smyslu slova. Je spíše románem psychologickým; autor se výrazně inspiroval učením Sigmunda Freuda a zobrazil vývoj svého „hrdiny“ od vnímavého citlivého mladíka až po krvelačnou stvůru, zbavenou lidské důstojnosti. Tento román vyvolal ve své době velkou pozornost, nadšeně jej chválil sám Thomas Mann. Životopis Narodil se v tehdy uherském městě Subotica, které mu později posloužilo jako model pro fiktivní město Sárszeg, použité v jeho novelách. Začal studovat v Budapešti a později ve Vídni, kde také začal pracovat jako novinář. Od roku 1908 byl budapešťským zpravodajem. V roce 1907 vydal první básnickou sbírku Mezi čtyřmi zdmi, v roce 1910 druhou, Nářky chudého dítěte, která byla velmi úspěšná. Od té doby vydal obrovské množství novel (např. svazek Kornél Esti, 1933) i básnických sbírek, téměř jednu knihu ročně. Básnické sbírky: Chléb a víno (1920), Nářky smutného muže (1924), Nahý (1929), Zúčtování (1935). Romány: Krvavý básník Nero (1922, česky 1942), Skřivánek (1924, česky jako Pavučina 1961), Zlatý drak (1925), Sladká Anna (1926, česky jako Služka 1939). Od roku 1908 přispíval do časopisu Nyugat (Západ) svými básněmi. Zemřel v roce 1936 na rakovinu. Mimo své vlastní dílo byl velmi plodným překladatelem, zejména z angličtiny. Do maďarštiny přeložil například Romea a Julii, Alenku v říši divů či Kiplingovu báseň Když. Překládal také básně Rainera Maria Rilkeho a Paula Valéryho. Antologie překladů: Moderní básníci (1913), Čínské a japonské básně (1931).
    Antikvariát Lovosice [Lovosice] - 22 Kč