Můj antikvariát

vyhledávání v českých antikvariátech

Vyzkoušejte novou verzi vyhledávače

K dějinám československým v období humanismu : sborník prací věnovaných Janu Bedřichu Novákovi k šedesátým narozeninám, 1872-1932.

ed. Jenšovský, Bedřich; ed. Mendl, Bedřich
Československá archivní společnost, 1932. 512 s., 7 listů obr. příl
Edice: Časopis Archivní školy. [Samostatné přílohy]
  1. K dějinám československým v období humanismu, Sborník prací věnovaných Janu Bedřichu Novákovi k šedesátým narozeninám (1872-1932)
    Jenšovský, Bedřich / Mendl, Bedřich (eds.) - 1932 - 512 str.
    OBSAH: JAROSLAV WERSTADT: Hranice středověku v periodisaci dějin světových; EMANUEL JANOUŠEK: Poměr polsko-český v počátcích politického myšlení českého; JAN SLAVÍK: Dvojitost osob a dějů v legendě Kristiánově; BLAŽENA RYNEŠOVÁ: Proč povstali Vítkovci proti králi Přemyslu Otakaru II.,; BEDŘICH MENDL: Z předzvěstí českého humanismu: pořadatel letopisů pražských; JINDŘICH ŠEBÁNEK: Žárošická legenda (Tři listinná falsa z kláštera Králové na Starém Brně); VÁCLAV ČERNÝ: Crescentius v Čechách; ANTONÍN FRIEDL: Přemyslovci a Lucemburkové.; OTAKAR BAUER: K počátkům organisace archivu české koruny za panování Karla IV.,; KAREL HRDINA: Niccolo Beccari; FRANTIŠEK M. BARTOŠ: Manigesty nuncia Cesariniho husitům z roku 1431; BOHUMIL KVAPIL: Mistr Mařík Rvačka; ANTONÍN LIŠKA: Český gotický oltář z roku 1431 v museu ve Freiberku; VĚRA KOSINOVÁ: Zdeněk ze Šternberka a jeho královské ambice; KAMIL KROFTA: Slovo o knězi Bohuslavu Bílejovském a jeho Kronice církevní; FRIDOLÍN MACHÁČEK :Městská rada a městská kancelář v Plzni v XVI. století; BOŽENA KUBÍČKOVÁ-ČÁDOVÁ, FRANTIŠEK ČÁDA: Moravské sbírky formulářové XVI. století; FRANTIŠEK HRUBÝ: České svědectví o Jednotě bratrské do Švýcar z roku 1570; JOSEF DOSTÁL: Auger Chislan Busbek v Paříži roku 1574; MILOSLAV VOLF: Pokusy o společnou defensi České koruny; JOSEF MATOUŠEK: K problému osobnosti Rudolfa II.; KAREL STLOUKAL: Jindřich z Písnice; BOHUMIL RYBA: Pražská básnířka v milostné elegii Heinsiově; ZDENĚK KRISTEN: Snahy o znovuuvedení karmelitánů do Prahy v letech 1603-1605 a spor o klášter sv. Ducha na Starém městě; JOSEF BOROVIČKA
    1. podzemní antikvariát (Praha 1) - 400 Kč