Můj antikvariát

vyhledávání v českých antikvariátech

Jiří David : [fotografie a neony : 27.9.-4.12.2005, Dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50, Pardubice.

David, Jiří
Východočeská galerie, [2005?]. [14] s.
  1. Sborník Katolické teologické fakulty, svazek VII.
    - 2005 - 427 str.
    1. vydání. OBSAH: TOMÁŠ MACHULA: Tělo a duše při vzniku lidského života (Kriticko-historická studie k jedné otázce antropologie Tomáše Akvinského); VOJTĚCH NOVOTNÝ: Societas libera et spontanea (John Locke a empirický pojem církve); PROKOP SOUSEDÍK: Je raný Wittgenstein odpůrcem metafyziky a teologie?; STANISLAV SOUSEDÍK: Empirická individua a jejich identifikace a reidentifikace; DAVID SVOBODA: Pojem poznání u Tomáše Akvinského; KAREL ŠPRUNK: Analýza úkonu lásky podle Tomáše Akvinského; PROKOP BROŽ: Filioque: Jinakost v Bohu jako přemíra plnosi v dějinném hledání kolem filioque; PAVEL VOJTĚCH KOHUT: Pamflet svaté Terezie (Humor v jednom dílku avilské světice); JIŘÍ SKOBLÍK: Teologické glosy ke gay-les orientaci; JAROSLAV BROŽ: Boží slovo ve Starém zákoně - základní strukturující prvek biblické spirituality; JAN HELLER: Dva Enochové; MLADA MIKULICOVÁ: Dům Boží a brána nebe; ANTONÍN HRDINA: Pokodexová kanonická legislativa; JIŘÍ SVOBODA: Rozloučení manželství ve prospěch víry; MIROSLAV ZEDNÍČEK: Kodifikační práce po 2. vatikánském koncilu; PETR KUBÍN: Svátky českých světců ve středověkých rukopisech francouzských knihoven a kanonizační akta sv. Vojtěcha v Paříži ; JIŘÍ KUTHAN: Pařížská Sainte-Chapelle a trny z koruny Kristovy (Poznámky k vazbám mezi architekturou, sochařstvím ve Francii a zakladatelským a objednavatelským dílem posledních Přemyslovců a Lucemburků); JEAN-LOUP LEMAITRE: Historická martyrologia (Od Jeronýmova martyrologia až k Římskému martyrologiu a jejich význam pro historika); JAROSLAV MED. In margine poezie Ivana Jelínka; TOMÁŠ PETRÁČEK: Církevní velkostatek, nevolníci a evangelium (K vztahu církevních institucí a sociální struktury českých zemích 11.-12. století); TOMÁŠ ŠPIDLÍK: Umění sjednotí svět; MARTIN VAŇÁČ: Problémy s umístěním Katolické teologické fakulty české univerzity v letech 1891-1939; Bibliografie prací Karla Vrány.
    1. podzemní antikvariát (Praha 1) - 120 Kč