Můj antikvariát

vyhledávání v českých antikvariátech

Druhý život českých svitků Tóry : české svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze = The second life of Czech Torah scrolls : Czech Torah scrolls and binders from the Memorial Scrolls Trust in London and the Jewish Museum in Prague.

Veselská, Magda; ed. Veselská, Dana
Židovské muzeum v Praze, 2006. 71 s.
  1. Druhý život českých svitků Tóry. The Second Life of Czech Torah Scrolls
    Veselská Magda - 2006 - 71 str.
    Židovské muzeum Praha, Praha 2006
    Doprovodný katalog k výstavě přibližující osudy svitků Tóry pocházejících z Čech a Moravy, které jsou dnes zapůjčovány k náboženským účelům židovským komunitám po celém světě. Katalog mapuje „druhý život“ těchto svitků. V roce 1964 byla odprodána do zahraničí podstatná část unikátní sbírky svitků Tóry a s nimi souvisejících povijanů na Tóru z majetku tehdejšího Státního židovského muzea v Praze. Katalog představuje tradici svitku Tóry, jeho místo v životě synagogy a ozřejmuje vznik a funkci povijanů na Tóru. Dále osvětluje osudy českých a moravských svitků Tóry za holocaustu i po válce se zvláštním zřetelem k okolnostem jejich odprodeje. Katalog také představuje kopie archivních dokumentů a nárys současného umístění svitků ve světě. Na vybraných příkladech se pokouší přiblížit vazby vzniklé mezi českými a moravskými obcemi a židovskými obcemi ve světě, které dnes svitky užívají. Editor Dana Veselská. 72 str. barevné ilustrace, česko-anglicky.
    Antikvariát Judaica (Praha 1) - 100 Kč