Můj antikvariát

vyhledávání v českých antikvariátech

20. století : kronika 1900-1999.

1. české vyd. Fortuna Print, [mezi 2000 a 2002]. 1568 s.
Edice: Edice Kronik
 1. Moderní dějiny, Sborník k dějinám 19. a 20. století 8/2000
  - 2000 - 293 str.
  OBSAH: MARTIN KUČERA: Múzy v ozvěnách zbraní. (K válečnému prožitku kulturních tvůrců v českých zemích); KAREL ŠILPOCH: Etiopie a Československo mezi válkami (1918-1938); JAN B. UHLÍŘ: 20. července 1944 v českém protektorátním a emigračním tisku; JOSEF HARNA: Poznámky k problematice komparativního studia dějin první Československé republiky; EVA BROKLOVÁ: Evropské prameny československého politického systému 1918-1938; JINDŘICH DEJMEK: Československo a státy střední a východní Evropy: náčrt komparace některých předpokladů a rysů jejich politického vývoje; VÁCLAV PRŮCHA: Pozice československého hospodářství v meziválečném období ve srovnání se státy střední Evropy; VLASTISLAV LACINA: Hospodářská desintegrace střední Evropy a snahy o její překonání po první světové válce. Český pohled; MILOŠ TRAPL: Postavení katolické církve a politický katolicismus v zemích střední Evropy v letech 1918-1938; JAROSLAV ŠEBEK: Pokus o srovnáno českého a rakouského politického katolicismu v letech 1918-1933/1934. Analogie a diference; Česko-slovensko-francouzská kolokvia z moderních dějin
  1. podzemní antikvariát (Praha 1) - 60 Kč
 2. Český časopis historický, ročník 98/2000, 1/2000
  - 2000 - 227 str.
  OBSAH: ZDEŇKA HLEDÍKOVÁ: Prodromus vatikánských Monument a listina Klimenta V. pro premonstráty; JOSEF HRDLIČKA: Potraviny, stolování a jídelníček na raně novověkých aristokratických dvorech (Ke stavu a perspektivám výzkumu každodenní kultury); JIŘÍ POKORNÝ: Veřejné knihovny na přelomu století (Koncepce a realizace); MARTIN KUČERA: Český politický katolicismus před první světovou válkou; JOSEF PETRÁŇ: Dějepis na sklonku století; MILAN HLAVAČKA, LUBOŠ VELEK: Dvě odpovědi prof. dr. Z. Kárníkovi; JINDŘICH DEJMEK: Britský appeasement: bilance půlstoletí trvající historiografické diskuse
  1. podzemní antikvariát (Praha 1) - 60 Kč
 3. Olič : Lada XL - monografie**

  Josef Lada XL. Nejrozsáhlejší obrazová monografie o jednom z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců, jehož proslulost již v době meziválečné přesáhla hranice tehdejšího Československa (např. vysoké hodnocení Pabla Picassa). Dnes se řadí mezi nejosobitější a nejvýraznější evropské kreslíře první poloviny 20. století a v domácím prostředí je snad nejpopulárnějším malířem v historii. Kniha přináší více než 850 barevných reprodukcí Ladova díla.
  Olomoucký antikvariát (Olomouc) - 1400 Kč
 4. Kronika 20. století (11sv.)
  - 2000 - 1568 s. str.
  Fortuna Print, Praha 2000, 1. vyd.
  Vazba: původní
  Stav: velmi dobrý
  Antikvariát Poděbrady (Poděbrady) - 490 Kč
 5. Kronika 20. století
  - 2000 - 1568 s. str.
  Fortuna Print, Praha 2000, 1. vyd.
  Vazba: původní
  Stav: dobrý
  Antikvariát Poděbrady (Poděbrady) - 390 Kč
 6. Kronika 20. století (10sv.)
  - 2000 - 1568 s. str.
  Fortuna Print, Praha 2000, 1. vyd.
  Vazba: původní
  Stav: velmi dobrý
  Chybí 11.díl
  Antikvariát Poděbrady (Poděbrady) - 390 Kč
 7. ČESKÉ A SLOVENSKÉ HITY 20. STOLETÍ 1. - 5. DÍL,
  BRABEC, DVORNÍK - 2000
  SESTAVILI P. DVORNÍK A J. BRABEC, VYDALO NAKL. G + W SPOL. S. R. O. V CHEBU 2000 AŽ 2001,
  Chiméra (Ostrava) - 790 Kč